Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
14 Mayıs 2022

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri şizofreni, şizoafektif bozukluk, atipik psikoz ve bipolar afektif bozukluk tanıları olan kronik psikiyatrik bozukluk hastalarının rehabilitasyon programları dahilinde yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen birimlerdir. Kronik psikiyatrik hastalıklar hastalarda belirgin yeti yitimine yol açmakta, hastanın sosyal becerileri gerilemekte ve tedavi uyumu zorlaşmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hastaların tedavi takiplerini yaparak yitimleri en aza indirgemeyi ve mevcut yitimlerin rehabilitasyonunu sağlamayı hedeflemektedir.

QZCR9088.JPG

3905e481-7291-4978-8f3c-5116a741e504.jpg


4e617a31-9329-4983-9e04-2648425a83cf.jpg


51167451-e7fe-4361-8b8f-2279e60f659d.jpg


686ea375-2695-4ad9-916b-fe8714ea29a4.jpg


8e9621a5-f057-4d69-8c7c-5964225435d1.jpg