Misyon / Vizyon
11 Mayıs 2022

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmet sunumunda mükemmeliyet odaklı, yönetsel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında; sürekli değişim ve gelişimi sürekli eğitim ile destekleyen hasta ve çalışan güvenliği, memnuniyetini arttırmaktaki kararlılığı ile güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bölgemizin örnek hastanesi olmak.


MİSYONUMUZ 

Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 Sağlık hizmet sunumunda insanın odak noktasında olduğu;

 • Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı,
 • Evrensellik,
 • Sağlıkta İnovasyon,
 • Hizmette Hakkaniyet,
 • Hizmette Uygunluk, Zamanlılık
 • Etkin, Etkili hizmet
 • Kalite ve Verimli Hizmet,
 • Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
 • Saygınlık, dürüst, güvenilir hizmet,
 • Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi
 • Kanıta dayalı hizmet
 • İş Ahlakı
 • Dayanışma
 • Katılımcılık

KALİTE POLİTİKAMIZ

Siverek Devlet Hastanesi olarak; Hastalarımıza Hasta Hakları doğrultusunda; modern teşhis araçları ile doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması; hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur duyup ve memnun olacağı, sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama kalite politikamızdır.

• Hastaların ve çalışanların memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak, 
• Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak, 
• Bilimsel araştırmaları ve yeni uygulamaları takip etmek, 
• Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden sunmak, 
• Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
• Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak,