Uzm. Dr. Mustafa İPEK
17 Nisan 2019

Eğitim Durumu:

İlk Ve Ortaokulu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu

…..-2003 Diyarbakır Anadolu Lisesi

…...-2012 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

….-2018 Dicle Üniversitesi Acil Tıp ABD’de Uzmanlık Öğrenimi


Mesleki Geçmişi:

2012-2014 Batman / Sason Devlet Hastanesinde Pratisyen Hekim

(2019/-) Siverek Devlet Hastanesi 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Gunduz Ercan, Zengin Yilmaz, Icer Mustafa, Durgun Hasan Mansur, Dursun Recep, Gunduzalp Ahmet, Ipek Mustafa, Guloglu Cahfer Assessment of adult patients with hypernatremia: A single center experience Dicle Med J 2015;42(3): 310-314 doi:10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0580

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-Ipek Mustafa, Zengin Yilmaz, Gunduz Ercan, Dursun Recep, Durgun Hasan Mansur, Gunduzalp Ahmet, Kara Ertugrul, Orak Murat Lipoid pnemunia after diesel fuel aspiration: A case report,  Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)

 

2-Zengin Yilmaz, Gunduzalp Ahmet, Icer Mustafa, Gunduz Ercan, Dursun Recep, Durgun Hasan Mansur, İpek Mustafa, Ustundag Mehmet Acute Myeloid Leukemia That Occurs With The Complaints Of Diarrhea And Weakness: A Case Report, Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)

 

3-Zengin Yilmaz, Gunduzalp Ahmet, Gunduz Ercan, Recep Dursun, Icer Mustafa, Durgun Hasan Mansur, Ipek Mustafa HELLP Syndrome Applying The Complaint Of Lombar Pain: A Case Report, Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)

 

4-Ipek Mustafa, Zengin Yilmaz, Icer Mustafa, Dursun Recep, Gunduz Ercan, Durgun Hasan Mansur, Gurbuz Huseyin, Ustundag Mehmet Heterotopic pregnancy: A case report, Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)

 

5-Zengin Yilmaz, Gunduzalp Ahmet, Icer Mustafa, Gunduz Ercan, Dursun Recep, Ipek Mustafa, Karakoc Yenal, Kara Ertugrul Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage in A Child: A Case Report, Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)

6-Zengin Yilmaz, Gunduzalp Ahmet, Dursun Recep, Icer Mustafa, GunduzErcan, Cagiran Ferhat,  Sen Abdullah, Ipek Mustafa  Nutcracker Phenomen That Is Found By Chance: A Case Report  4th Eurasian Congress on Emergency Medicine (2014)

7-Arac Songul, Ipek Mustafa, Orak Murat, Ustundag Mehmet  A Case Report International Archives of Medical Research volume 9, No.1, pp. 25-28, 2017

8- Arac Songul, Ipek Mustafa, Orak Murat, Ustundag Mehmet  Bitkisel Ürünlerin Kullanımına Bağlı Anjioödem : Olgu sunumu 9th Asian Conference For Emergency Medicine

9- Ipek Mustafa, Yigit Ramazan, Arac Songul, Orak Murat, Ustundag Mehmet, Guloglu Cahfer   Datura Stramonium poisoning: A Case Report 9th Asian Conference For Emergency Medicine

10- Ekin Firat, Arac Songul, Ipek Mustafa, Ustundag Mehmet, Orak Murat, Guloglu Cahfer Cultivated mushroom poisoning:A Case Report 9th Asian Conference For Emergency Medicine

SERTİFİKA

1-Temel Ulrasonografi Kursu / Diyarbakır / Acil Tıp Uzmanları Derneği (2015)

2-İleri Ultrasonografi Kursu  / Diyarbakır / Türkiye Acil Tıp Derneği (2015)

3-Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Oryantasyon Eğitim Programı / DİYARBAKIR (2017)

4-Yoğun Bakım Kursu / Diyarbakır / Türk Toraks Derneği (2018)

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER

Kuduz Riskli Temasların Tedavi Ve Takibi, Kuduz Saha Rehberi Ve Kuduz Genelgesi Siverek Devlet Hastanesi / Şanlurfa (2019)

KATILDIĞI SEMPOZYUM / KONGRELER

  • 1-National Emergency Medicine Congress(11th) Intercontinental Emergency Medicine Congress ( 2nd), International Critical care and Emergency Medicine Congress (2nd) (2015)
  • 2-Acil Tıp Asistan Sempozyumu / ADANA (Konuşmacı olarak) (2017) 
  • 3-Acil Tıp Asistan Sempozyumu / KOCAELİ (2018)
  • 4-RESÜSİST / Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu ve 1. Ulusal Afet ve Olağandışı Durumlarda Acil Sağlık Hizmetleri Sempozymu (Konuşmacı olarak) (2018)