T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Siverek Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Siverek Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Nurullah AKSOY

Güncelleme Tarihi: 27/05/2019

Eğitim Durumu:

Malatya Fen Lisesi̇ (2000-2004)
İstanbul Tip Fakültesi̇ (2004-2010)
Gaziantep Üniversitesi̇ Tip Fakültesi̇ Genel Cerrahi̇ Anabilim Dali (2011-2017)

Mesleki Geçmişi:

Şirnak-Si̇lopi̇ Çalişkan Aile Sağliği Merkezi̇ 2010-2011
Gaziantep Üniversitesi̇ Tip Fakültesi̇ Genel Cerrahi̇ Anabilim Dali Asistan Doktor 2011-2017
Siverek Devlet Hastanesi̇ Genel Cerrahi̇ Uzmani 2017-2018
Siverek Devlet Hastanesi̇ Başhekim Yardimciliği 2018-2019

Akademik Toplantı Ve Kurslar:

13. Türk Hepatopankreatobi̇Li̇Er Cerrahi̇ Kongresi̇ 2017
20. Ulusal Cerrahi̇ Kongresi̇ 2016
Türk Hepatopankreatobi̇Li̇Er Cerrahi̇ Derneği̇ Gaziantep Bölgesel Toplantisi 2016
Ulusal Endoskopi̇K Laparoskopi̇K Cerrahi̇ Derneği̇ Elaziğ Bölgesel Toplantisi 2016
Hepatosellüler Karsinom Ve Karaciğer Nakli̇ Değerlendirme Toplantisi 2015
Türk Cerrahi̇ Derneği̇ ''Cerrahin Sorumluluklari Ve Kompli̇Kasyon-Malprakti̇S Ayrimi" Kursu 2012


Bilimsel Makaleler:

Aksoy,Nurullah.2018.Sedoanaljezi̇ Eşliğinde Lokal Anestezi̇ Altinda Trefin Stoma Uygulamasi. Türk Kolon Ve Rektum Hastaliklari Dergisi̇