T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Siverek Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Siverek Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Mübeccel BULUT

Güncelleme Tarihi: 27/05/2019

Eğitim Durumu:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık 2019

Mesleki Geçmişi:

Erzincan Evde Sağlık Hizmetleri / Erzincan Merkez TSM 2014
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş. Gör. Doktor 2015
Siverek Devlet Hastanesi Uzman Doktor 2019-

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Süper Yapıştırıcı Kullanımı Sonucu Gelişen Korneal Abrazyon Olgusu  Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;3(2) Mübeccel BAĞDAŞ1, Şemsettin BİLAK1, Ali ASGAR YETKİN1

A2.  Sinüzit Sonucu Gelişen Pediatrik Subperiostal Orbital Apse: Olgu Sunumu Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;1(1) Ali ŞİMŞEK1, Sedat DOĞAN2, Ali YETKİN1, Mübeccel BAĞDAŞ1

A3. ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ , ALİ ŞİMŞEK, ALİ ASGAR YETKİN, MÜBECCEL BULUT; AU Sağlık Bil. Derg. 2018;4(3):1094-104

A4. Mikrobiyal keratit olgularının demografik, laboratuvar ve klinik bulguları. Bulut Mübeccel , Bilen Abdurrahman , çınar şerife şule , Karadağ Ayşe Sevgi . Cukurova Medical Journal 44 / 3 (Eylül 2019): 1-1

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ , ALİ ŞİMŞEK, ALİ ASGAR YETKİN, MÜBECCEL BULUT; 1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 – 29 ARALIK 2018, DİYARBAKIR

2. Normal Gözlerde Sirius Topografi,Heidelberg Ön Segment OCT Ve Nidek Speküler     Mikroskopi ile Ölçülen Santral Kornea Kalınlık Değerlerinin Kıyaslanması, Mübeccel Bağdaş, Abdurrahman Bilen; 1. ULUSLARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7-9 ARALIK 2018, MALATYA

3. PROPİTOZİSLE SEYREDEN NÖROBLASTOM OLGUSU. Abdurrahman Bilen, Mübeccel Bulut. 2. ULUSLARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15-17 MART 2019, MALATYA

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F. Diğer yayınlar :  

             1.Mikrobiyal Keratit Nedeni İle Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hastaların Demografik Verileri, Laboratuvar Ve Klinik Sonuçları (poster) TOD 31.Yaz Sempozyumu Mübeccel Bağdaş, Abdurrahman Bilen, Şerife Şule Çınar, Ayşe Sevgi Karadağ

            2.Konjenital Dakriyosel Olgusu TOD 31.Yaz Sempozyumu (poster) Mübeccel Bağdaş, Şeyda Yıldırım

          3. Normal Gözlerde Sirius Topografi,Heidelberg Ön Segment OCT Ve Nidek Speküler     Mikroskopi ile Ölçülen Santral Kornea Kalınlık Değerlerinin Kıyaslanması TOD 52.Ulusal Kongresi (poster)  Mübeccel Bağdaş, Abdurrahman Bilen

           4. Kontakt Lens Kullanan Hastalardaki Korneal Değişikliklerin İncelenmesi, TOD 16. Mart Sempozyumu(poster) Mübeccel Bulut, Ayşe Sevgi Karadağ

         5.Keratokonus Hastalarında Okuler Yüzey Semptomlarının Tedavi ile İlişkisi, TOD 16. Mart Sempozyumu(poster) Abdurrahman Bilen, Mübeccel Bulut