Kan Transfüzyon Merkezi
30 Mayıs 2018

Tanım: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan Transfüzyon Merkezimiz kan ve bileşenlerini kanun, yönetmelik ve genelgeler gereği imzaladığı protokole uygun olarak Kızılay Kan Merkezinden temin eder. Hastalarda kullanılmak üzere çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yapılan kan ve kan ürünleri transfüzyon için ilgili servislere gönderilir. Transfüzyon Merkezimiz idari Başhekimliğe bağlıdır.

Çalışma Alanı: Yataklı tedavi kurumu olan ve acil müdahale şartlarını taşıyan hastanemiz kan istasyonu olarak 2007 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. İhtiyaç duyulan kan ve/veya kan bileşenleri Kızılay Kan Merkezinden temin edilmektedir. Acil transfüzyon gerektiren durumlarda hastanın hekimi tarafından bildirilen transfüzyon ihtiyacı transfüzyon merkezimiz stoklarından karşılanmaktadır. Stok tutulması ve takibi Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberindeki kriterler ve iş akışına göre yapılmaktadır.